8 Σεπ 2014

Ανακοίνωση Νο 26 - Προαγωγές και τοποθετήσεις


Ανακοίνωση Νο 26  •  Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Είναι απορίας άξιο, πώς σε μία εταιρεία για την οποία δημοσιεύονται στον Τύπο έπαινοι και διθυραμβικά σχόλια για την καλή της οργάνωση και λειτουργία, τα άριστα οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία της, κάθε τόσο γίνονται σαρωτικές μεταβολές στα πρόσωπα στα οποία υποτίθεται ότι οφείλεται η επιτυχημένη της πορεία.
Η «επιτυχημένη Διοίκηση», με 14 πλέον Αποφάσεις «Τοποθετήσεις και Υπηρεσιακές Μεταβολές» σε χρονικό διάστημα 16 μηνών (13/5/2013 έως 05/9/2014), οι οποίες αφορούν σε περισσότερα από 160 στελέχη (για ορισμένα εκ των οποίων υπάρχουν δύο ή και τρεις υπηρεσιακές μεταβολές), επέφερε μια πρωτόγνωρη δυσλειτουργία σε όλες τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας. 
Αλήθεια ποια υπηρεσιακή ή λειτουργική σκοπιμότητα εξυπηρετεί η πληθώρα υπηρεσιακών μεταβολών, ιδίως συναδέλφων 4ου έως 2ου βαθμού;
Με τις ανεξέλεγκτες και σκόπιμες τοποθετήσεις, με την μετατροπή του οργανογράμματος σε «οργανόγραμμα λάστιχο», με το δέλεαρ της οικονομικής «ικανοποίησης», με την τοποθέτηση κυρίως «ημέτερων» και «πιστών» στελεχών, σκοπός της διοίκησης είναι να διευκολύνεται η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ με το πέρασμά τους στους κάθε λογής εργολάβους.
ΔΟΜΗ ΕΥΔΑΠ
Η ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με το μέχρι 4/9 « οργανόγραμμα» παρουσιάζει την παρακάτω Οργανωτική δομή: Τέσσερεις (4) Γενικές Διευθύνσεις με ισαρίθμους Γεν διευθυντές, 7 Βοηθούς Γεν. Διευθυντές, 22 Διευθυντές, 79 Αναπ. Διευθυντές και 107 Προϊσταμένους.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Καραγιάννης Γεώργιος
Βουγιουκλάκης Κων/νος
Κραμποκούκης Γεώργιος
Χαβάκης Γεώργιος

ΒΟΗΘ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
2
1
2
2

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
5
5
4
5
3
ΑΝΑΠ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
18
16
23
16
6
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
25
18
25
24
15

Στον Πρόεδρο απευθείας αναφέρονται τρείς Διευθύνσεις :  1) Δ/νση Εσωτ. Ελέγχου 2) Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών, 3) Δ/νση Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων και δύο Υπηρεσίες 1) ΕΣ. Υ.Π.Π. 2) Υπηρεσία Γραμματείας.
Η συνολική εικόνα των προαγωγών διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

1
Από Υπάλληλο σε  Προϊστάμενο
 53
2
Από Προϊστάμενο  σε Αναπ. Διευθυντή
 35
3
Αναπ. Διευθυντής  σε  Διευθυντή
 18  (Διευθυντής σε Αναπ. Διευθυντή:  11)    
4
Διευθυντής σε Β. Γεν. Διευθυντή
  7
5
Β. Γεν. Διευθυντής σε Γεν. Διευθυντή
  3  

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1
Σύμβουλος σε Προϊστάμενο
2
2
Σύμβουλος σε Αναπ. Διευθυντή
2
3
Σύμβουλος σε Διευθυντή
1 (Διευθυντής σε Σύμβουλο: 2)
4
Σύμβουλος σε Β. Γεν. Διευθυντή
2 (Β. Γεν. Διευθυντής σε Σύμβουλο: 3)
5
Σύμβουλος σε Γεν. Διευθυντή
1  (Γεν. Διευθυντής σε Σύμβουλο: 3)

Με τις τελευταίες οργανωτικές μεταβολές του Ιουνίου, η κατάσταση στις δύο Τεχνικές Γενικές Διευθύνσεις διαμορφώνεται ως εξής:
Οι δύο Γεν. Διευθυντές προάγονται μετ΄ επαίνων σε Συμβούλους Διοίκησης (ΨΥΓΕΙΟ). Από τους 3 Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές οι 2 προάγονται σε Γεν. Διευθυντές και ο τρίτος καταλαμβάνει επίσης θέση Συμβούλου.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αλλαγή του Γεν. Διευθυντού και των δύο Β. Γεν. Διευθυντών.
Από τις 5 Δ/νσεις οι 4 έχουν νέο Διευθυντή (ποσοστό μεταβολής 80%) . Στις 25 Υπηρεσίες έχουμε αλλαγές Προϊσταμένων στις 12 (ποσοστό μεταβολής 48 %). Οι Αναπ. Διευθυντές αυξήθηκαν από 14 σε 17.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
Αλλαγή του Γεν. Διευθυντού και του Β. Γεν. Διευθυντού.
Από τις 5 Δ/νσεις οι 3 έχουν νέο Διευθυντή (ποσοστό μεταβολής 60%) . Στις 18 Υπηρεσίες έχουμε αλλαγές Προϊσταμένων στις 8 (ποσοστό μεταβολής 44 %). Οι Αναπ. Διευθυντές αυξήθηκαν από 11 σε 16.
Στο πλήθος των προαγωγών, εκτός των «κομματικών», των «προθύμων και υπάκουων» περιλαμβάνονται και αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων με αξία, γνώσεις και εργατικότητα, οι οποίοι μαζί με πλήθος μηχανικών κι επιστημόνων που δεν έχουν καταλάβει στελεχική θέση και τον καθημερινό μόχθο όλων των συναδέλφων στο χαντάκι, στο βυτίο, στο αντλιοστάσιο και στο γκισέ, μοχθούν για την Εταιρεία, τιμούν τον μισθό τους και χάρη στην προσπάθειά τους καταξιώνουν την ΕΥΔΑΠ στην συνείδηση της κοινωνίας, την ίδια ώρα που η διοίκηση της εταιρείας  δεν «φροντίζει» απλά την παράδοσή της σε ιδιωτικά συμφέροντα, αλλά και παραδίδει οριστικά τη πολυετή τεχνογνωσία της σε ιδιώτες.
Καλούμε τους συναδέλφους του κομματικού και εργοδοτικού status, να αναλογισθούν ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, έρχεται και παρέρχεται αλλά οι συνέπειες από το «ξεπούλημα» της εταιρείας θα βαρύνουν όλους μας, αλλά και τη κοινωνία.
Καλούμε επίσης τους «πρόθυμους και υπάκουους» συναδέλφους, οι οποίοι υπογράφουν αβασάνιστα τα πάντα, να αναλογιστούν τις προσωπικές ευθύνες που αναλαμβάνουν απέναντι στην εταιρεία, τους πολίτες και το Νόμο.
 Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από βαθμό και θέση, να προβληματιστούν σοβαρά για την πορεία της εταιρείας και να σταθούν αποφασιστικά στο πλευρό  όσων συναδέλφων προσπαθούν να διατηρήσουν τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ 

Υ.Γ.2 Στην ίδια λογική, που περιγράψαμε παραπάνω, υπακούουν και οι νέες αλλαγές και τοποθετήσεις που ανακοινώθηκαν στις 5/9. Χαρακτηριστική περίπτωση ακραίας εύνοιας αλλά και επιβράβευσης του κυβερνητικού και κομματικού συνδικαλισμού, η εναλλαγή του νυν και πρώην προέδρων της ΟΜΕ- ΕΥΔΑΠ στη διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο πρώην πρόεδρος της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, και εξέχον στέλεχος της ΠΑΣΚΕ, θα μεταφέρει, εκτός από την…  εργασιακή του εμπειρία στην ΕΥΔΑΠ, την «τεχνογνωσία» του από τα συνδικαλιστικά σεμινάρια στη ΓΣΣΕ, για την εμπέδωση της υποταγής των εργαζομένων στις μνημονιακές πολιτικές και κυρίως στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, που ασκείται πλέον ανοικτά στην ΕΥΔΑΠ από τις ηγετικές ομάδες ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου