8 Αυγ 2014

Ανακοίνωση ΔΕΥΑΘ για την υδροδότηση του Δήμου Θηβαίων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΕΥΑΘ)
Με αφορμή δημοσιεύματα για την υδροδότηση του Δήμου Θηβαίων θα θέλαμε να σημειώσουμε τα παρακάτω :
Η υδροδότηση του Δήμου Θηβαίων πραγματοποιείται από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, λόγω ακαταλληλότητας του νερού των γεωτρήσεων από την ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου, ως εξής:

  • Με χορήγηση αδιύλιστου νερού, για τις υδροδοτούμενες περιοχές από την ΔΕΥΑΘ δηλαδή, για την Δημοτική Κοινότητα Θήβας και τις Τοπικές Κοινότητες Αμπελοχωρίου, Νεοχωρακίου, Ελεώνα, ποσότητας 3.500.000 κυβικών μέτρων περίπου ετησίως και για τις υδροδοτούμενες από το Δήμο Θηβαίων Τοπικές Κοινότητες, Αλυκής και Αγίου Νικολάου ποσότητας 120.000 κυβικών μέτρων ετησίως.
  • Με χορήγηση διυλισμένου νερού για τις υδροδοτούμενες από το Δήμο Θηβαίων περιοχές ποσότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων περίπου ετησίως, δηλαδή:

Τις Τ.Κ. Καπαρελίου, Μελισσοχωρίου και Λουτουφίου από το διυλιστήριο Μελισσοχωρίου, την Τ.Κ. Λεύκτρων από το Διυλιστήριο Λεύκτρων, την Τ.Κ. Πλαταιών από το διυλιστήριο Ερυθρών, τις Τ.Κ. Ξηρονομής και Ελοπίας από το διυλιστήριο Ελοπίας, τις Τ.Κ. Δομβραίνας και Θίσβης από το διυλιστήριο Δομβραίνας, την Τ.Κ. Σαραντίου από το διυλιστήριο Χωστίων. Συνολικά δε από έξι διυλιστήρια.
Εκτός των παραπάνω η ΔΕΥΑΘ υδροδοτεί με γεωτρήσεις τις Τ.Κ. Μουρικίου και Υπάτου και ο Δήμος τη Δ.Κ. Βαγίων και τη Τ.Κ. Χωστίων.
Οι τιμές προμήθειας του νερού από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι 18,04 λεπτά ανά κυβικό μέτρο για το αδιύλιστο νερό και 48,80 λεπτά ανά κυβικό μέτρο για το διυλισμένο νερό.
Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση που ισχύει στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.
Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 η ΔΕΥΑΘ καθίσταται καθολικός διάδοχος και για τις 3 Δημοτικές Ενότητες (Βαγίων, Πλαταιών & Θίσβης) και θα έχει την αρμοδιότητα ύδρευσης και αποχέτευσης για το σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.
Ενόψει πιθανής αλλαγής καθεστώτος στης ΕΥΔΑΠ ΑΕ και κυρίως λόγω της υψηλής χρέωσης του παρεχόμενου νερού (αδιύλιστου και διυλισμένου) από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προς την ΔΕΥΑΘ και τον Δήμο Θηβαίων, η ΔΕΥΑΘ σε συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων έχει αναλάβει πρωτοβουλία από το προηγούμενο έτος, προκειμένου να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ.
Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει πρωτίστως την παροχή νερού από την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ, η οποία εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και οφείλει να παρέχει το νερό και όχι από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η οποία διανέμει το νερό.
Βασικές παράμετροι αυτής της διαπραγμάτευσης είναι μια νέα τιμολογιακή πολιτική παροχής του νερού με βάση την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και την απόφαση που είχε ληφθεί.
Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αναλύθηκαν τα επιχειρήματα της διαπραγμάτευσης που συνοψίζονται στην αδυναμία χρήσης νερού από την λίμνη Υλίκη, στο αυξημένο κόστος για την προστασία της, σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 και την αδυναμία χρήσης των υπόγειων υδάτων της περιοχής, λόγω ακαταλληλότητάς του, με υπαιτιότητα τρίτων.
Σε αυτήν την στρατηγική εντάσσεται και η μη πληρωμή των οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., αφού η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για το συγκεκριμένο θέμα, συμπεριλαμβανόμενης της ρύθμισης των οφειλών της περιόδου διαπραγμάτευσης με την νέα τιμή που θα καθοριστεί από την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Ζήτημα λοιπόν κατάσχεσης οφειλών, από τον Δήμο Θηβαίων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεν υφίσταται, αφού αφενός υπάρχει η αναστολή εφαρμογής της απόφασης, μέχρι την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που κατέθεσε ο Δήμος και αφετέρου βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ & ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για συνολική ρύθμιση.
Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων της 30/07/2014, υπήρξε αναλυτική ενημέρωση και τέθηκε τόσο το θέμα του αιτήματος της παροχής νερού από την ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ αντί της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. όσο και αυτό της διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής από την υπάρχουσα και λήφθηκε σχετική απόφαση.
Είχαν προηγηθεί ανάλογες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ με το ίδιο περιεχόμενο.
Είναι η πρώτη φορά που το ζήτημα της υδροδότησης του Δήμου Θηβαίων τίθεται σε αυτήν την βάση με την δρομολόγηση μιας συνολικής διαπραγμάτευσης, που περιλαμβάνει το σύνολο των σχέσεων με την ΕΥΔΑΠ (τιμολογιακή πολιτική, λειτουργία 6 διυλιστηρίων, ρυθμίσεις οφειλών κ.α.).
Το αμέσως επόμενο διάστημα, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση του συνόλου των ενεργειών και βεβαίως των αποτελεσμάτων.
Θήβα : 06/08/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου